Ledstjärnor för finansmarknadens omställning för en hållbar framtid

Sea star and Razor surgeonfish, Diving in Daphne Menor, Santa Cruz Island, Galapagos, Ecuador © Antonio Busiello / WWF-US

  För fyra år sen lanserades rekommendationerna från Taskforce on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) vilket satte igång en ny inriktning för finansiell redovisning baserad på vetenskapligt grundade mål för hållbarhet i näringsliv och politik. Nu är scenarioanalys och åtaganden för att ligga i linje med klimatmålen en given del av den globala diskussionen om finanssektorns … Läs mer

När får AP-fonderna ett mätbart ramverk för hållbarhet?

Det är nu mer än 18 år sedan nuvarande lagstiftning om AP-fonderna trädde i kraft, som säger att AP-fonderna själva har ansvar för att ta fram en placeringspolicy där det ”skall anges hur hänsyn till miljö och etik skall tas i placeringsverksamheten utan att avkall görs på det övergripande målet om hög avkastning.” Denna vaga … Läs mer

Sätt rätt kurs och fart på kapitalet!

De senaste tio åren har intresset för hållbarhet ökat bland investerare och banker, vilket är glädjande. Men vad innebär det när fondbolag och banker säger att de investerar hållbart och hur vet den som äger kapitalet att pengarna bidrar till en utveckling som faktiskt är hållbar?   Begreppet hållbar utveckling är omfattande och används i … Läs mer

Finansiell redovisning – en räddning för klimatet?

Kan något så torrt och tråkigt som finansiell redovisning hejda den globala uppvärmningen och rädda världens klimat?   Ja, det menar åtminstone en internationell arbetsgrupp bestående av representanter för näringslivet och finanssektorn, The Taskforce on Climate-related Financial Disclosure (TCFD), som idag lämnade sin slutrapport om klimatrelaterade finansiella risker till Financial Stability Board (FSB). Rapporten får stöd av … Läs mer