Vi behöver icke-statliga aktörer i “Race to Zero”

Syftet med FN:s klimatförhandlingar, som mötet i Paris 2015 (COP15) och pågående konferensen i Glasgow (COP26), är att få till globala överenskommelser mellan länder för att minska utsläppen av växthusgaser. Det är också viktigt att under mötena mobilisera stöd till den globala omställningen och till länder som behöver det och hjälpas åt med anpassningen till … Läs mer