Vi behöver icke-statliga aktörer i “Race to Zero”

Grön skyskrapa i Sydney, Australien. Utan städer med på tåget kommer vi aldrig att nå nettonoll år 2050 på global nivå.

Syftet med FN:s klimatförhandlingar, som mötet i Paris 2015 (COP15) och pågående konferensen i Glasgow (COP26), är att få till globala överenskommelser mellan länder för att minska utsläppen av växthusgaser. Det är också viktigt att under mötena mobilisera stöd till den globala omställningen och till länder som behöver det och hjälpas åt med anpassningen till de klimatförändringar vi inte kan undvika. Alla måste bidra om vi ska uppnå den förändring som behövs för att skapa hållbara samhällen med nollutsläpp. Samtliga – från regeringar till städer och företag till föreningar – måste ta sitt ansvar!

 

Klimatkrisen påverkar alla jordens hörn. Människor, djur och natur världen över påverkas redan av effekterna: allt från torka, bränder, översvämningar och värmeböljor orsakade av extremt väder till förstörelsen av korallrev på grund av förändringar i havstemperaturen. Och dessa effekter kommer bara att förvärras om den globala temperaturen fortsätter att stiga.

 

Den goda nyheten är att många progressiva företag, städer och investerare har börjat att vidta åtgärder för att minska klimatutsläppen – och det finns fortfarande en chans att undvika de värsta effekterna av klimatförändringarna och bygga en säkrare framtid för alla. Men för att ta den chansen måste alla i samhället dra åt rätt håll och agera mycket mer kraftfullt och snabbare. Här har städer och företag en avgörande roll.

 

Utan städer med på tåget kommer vi aldrig att nå nettonoll år 2050 på global nivå. Idag bor över hälften av världens befolkning i städer. Städer som genererar över 80 procent av den globala BNP:n och över 70 procent av världens koldioxidutsläpp. Klimat- och miljöfotavtrycket minskar kraftigt i städer som planeras väl och där det införs en ambitiös politik.

 

Företag och industrier har en helt avgörande roll i de globala ansträngningarna att tackla klimatkrisen. Alla företag måste sätta upp mål och genomföra åtgärder i linje med Parisavtalets 1,5°C-mål som tar oss mot en netto-noll-värld. Enkelt översatt betyder detta att halvera utsläppen till 2030 och nå netto-noll före 2050. Företagen måste också sätta press på regeringar att ta fram ambitiösa styrmedel och åtgärder som leder till kraftiga utsläppsminskningar, skapar motståndskraft mot klimatförändringar och främjar energieffektivitet och hållbar förnybar energi. Det är viktigt att komma ihåg att majoriteten av klimatåtgärderna, som att minska utsläpp, anpassa sig till klimatförändringar eller investera i ny teknik, kommer att behöva genomföras av företagen och städerna. Regeringarna måste således genomföra politik som styr dessa aktörer i klimatsmart och hållbar riktning och som gör det lätt och lönsamt att göra rätt.

 

Det är glädjande att icke-statliga aktörer mobiliserar på ett sätt som vi inte sett tidigare: städer går med i WWF:s One Planet City Challenge; företag har anslutit sig till Science Based Targets Initiative. Många har satt klimatmål i linje med vetenskapen, och tillsammans bygger företag, städer och andra icke-statliga aktörer breda koalitioner och allianser för klimatomställning, läs mer här. Men ett sådant engagemang måste fördjupas och påskyndas för att bromsa klimatförändringar. COP26 ger en möjlighet att dra fördel av den sammankallande kraften hos COP-mötena för att främja en helhetssyn som bekämpar klimatförändringar och dess destruktiva effekter.

 

Men även ambitiösa icke-statliga aktörer måste ta steget. De måste visa regeringarna vad de är kapabla till och vad de och andra icke-statliga aktörer behöver om de ska bära bördan av den globala omställning vi behöver. I år har vi ett gyllene tillfälle framför oss.  Inför årets möte i Glasgow så har FN lanserat en kampanj för att få med icke-statliga aktörer på klimatomställningen, ”Race to Zero”. Genom att gå med kampanjen kan icke-statliga aktörer trycka på sina regeringar att ta fram mer ambitiösa klimatåtaganden och uppmuntra andra aktörer att följa efter.

 

Denna FN-kampanj har nu registrerat fler än 3 067 företag, 733 städer, 31 regioner världen över! Den har också lockat 173 av de största investerarna och 622 institutioner för högre utbildning – vilket visar hur snabbt de icke-statliga aktörerna mobiliserar för en övergång till en fossilfri ekonomi. WWF vill att de mest ambitiösa icke-statliga aktörerna får en större och tydligare roll i FN:s klimatförhandlingar, för att kunna påverka de nationella regeringarna, bygga förtroende och att leverera konkreta åtgärder.

 

Klimatkrisen är ett faktum. För att kunna bromsa den behöver alla samhällssektorer bidra!

 

Jennifer Lenhart, global samordnare för WWFs globala initiativ för hållbara städer i linje med 1,5C
Anthony Pearce,
policyledare i WWFs globala initiativ för hållbara städer i linje med 1,5C

Lämna en kommentar