Vi behöver icke-statliga aktörer i “Race to Zero”

Syftet med FN:s klimatförhandlingar, som mötet i Paris 2015 (COP15) och pågående konferensen i Glasgow (COP26), är att få till globala överenskommelser mellan länder för att minska utsläppen av växthusgaser. Det är också viktigt att under mötena mobilisera stöd till den globala omställningen och till länder som behöver det och hjälpas åt med anpassningen till … Läs mer

Naturbaserade lösningar kan avgöra om vi stannar vid 1,5°C

Naturen och människors välbefinnande hör ihop. Den ger oss mat, vatten och ren luft och bidrar till vår hälsa. Ändå värderar vi inte naturen högre än att vi överkonsumerar jordens resurser. Våra samhällen skapar stora mängder föroreningar och restprodukter, vilket leder till  miljöförstöring, klimatförändringar och förlust av natur och djur. Enligt WWFs 2020 Living Planet … Läs mer