Ledstjärnor för finansmarknadens omställning för en hållbar framtid

Sea star and Razor surgeonfish, Diving in Daphne Menor, Santa Cruz Island, Galapagos, Ecuador © Antonio Busiello / WWF-US

  För fyra år sen lanserades rekommendationerna från Taskforce on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) vilket satte igång en ny inriktning för finansiell redovisning baserad på vetenskapligt grundade mål för hållbarhet i näringsliv och politik. Nu är scenarioanalys och åtaganden för att ligga i linje med klimatmålen en given del av den globala diskussionen om finanssektorns … Läs mer