Världsvattendagen – en påminnelse om företagens viktiga roll

Foto: Chris Martin Bahr / WWF

 

Vattenkrisen växer i världen och drabbar både människor och djur hårt. Men även företag och ekonomier drabbas av vattenbrist och föroreningar. Enligt World Economic Forum rapporterade bolag enbart under 2018 in förluster för 38 miljarder USD på grund av vattenutmaningar, och under de senaste åren har samma organisation listat vattenkrisen som en av de främsta samhällsriskerna.

 

Alla företag berörs av och bidrar till vattenproblematiken i någon mån, genom värdekedjans utsläpp och användning av vatten. Icke-hanterade risker kan – utöver att drabba det liv som är beroende av vatten – leda till produktionsstopp, ökade kostnader och badwill för företag. Det är därför viktigt att hantera risker och vidta åtgärder för en mer ansvarsfull vattenanvändning. Men utöver företagens eget arbete krävs samarbete där branschaktörer, politiska beslutsfattare och civilsamhälle jobbar tillsammans för att hantera vattensituationer runt om i världen (water stewardship).

 

På WWF ser vi med glädje att allt fler bolag engagerar sig i frågan för att få till mer ansvarsfull hantering i sina värdekedjor och för att fler i näringslivet ska följa efter. De bolag som ligger längst fram gör sig redo för att sätta vattenmål i linje med vad vetenskapen kräver. Som bolag får de strategiska och affärsmässiga fördelar, men att enskilda bolag agerar kommer tyvärr inte att lösa vattenkrisen. För det krävs att alla tar sitt ansvar och driver på mot mer ansvarsfull vattenförvaltning – eftersom vi alla delar samma vatten.

 

Världsvattendagen instiftades av FNs generalförsamling 1992 och blir varje år en påminnelse om vattnets värde för natur och samhälle, och det allvarliga läget som råder idag.  Men likväl en påminnelse om vad som kan göras för att vända situationen.

 

Läs mer om vad ditt bolag kan göra här: Water Stewardship – företagens samarbete kring gemensamma vattenresurser – Världsnaturfonden WWF

 

#worldwaterday #företag #vatten

Lämna en kommentar