Men varför brinner det – IGEN?

Skogsbrand i Amazonas. Foto: WWF-Brasil

För några år sedan brann det väldigt mycket i regnskogarna på Borneo och Sumatra. Detta orsakade enorm förödelse och rökutveckling. Hundratusentals människor hamnade på sjukhus med luftrörsproblem och även våra vänner orangutangerna drabbades av samma problem.

 

Som ni vet är ju orangutanger väldigt nära släkt med oss människor, så problem som drabbar oss drabbar även dessa våra kusiner. Men orangutangerna kunde inte läggas in på sjukhus och inte heller fly eller evakueras från sitt hem i regnskogen. Det som då återstod var för dem att fly längre och längre in i skogen. Ju tätare och friskare skog desto mindre bränder. Själva lågorna kunde de undvika men röken gick inte att komma ifrån.

 

Orangutangerna drabbas hårt av bränderna. Inte bara elden utan även av den tjocka röken. Foto: Rob Webster / WWF

Ändrat beteende i flykten

 

Orangutangernas flykt från lågorna och deras desperata kamp för att kunna andas och leva normalt såg vi i våra forskningsområden inne i nationalparken Sebangau. Beteendena förändrades. Sovplatserna eller deras bon började byggas nere bland trädskikten istället för i topparna.

 

Orangutangerna blev också enormt aggressiva mot andra varelser, till exempel mot våra inventerare. Normalt kan man komma ganska nära dem, men när röken stod som tjockast var det mycket farligt. Våra vänner var helt enkelt sönderstressade och förstod väl inte vad som hände.

 

Det här får ses som ett exempel på vad som händer i skogarna när den brinner. Alla djur brinner ju inte upp men även rök, torka och värme skapar en onaturlighet i skogen som regnskogens djur inte är anpassade för.

 

En sjuk tradition

 

Jag har följt detta med bränder i regnskogarna under flera år nu och det är ju helt sjukt att detta verkar bli någon sorts årlig tradition! Det brinner inte alltid i samma områden varje år, till exempel så brinner det inte på Borneo speciellt mycket just i år. Men att det brinner mer och mer i våra regnskogar är ett faktum. Vi hade kraftiga bränder i fjol i Amazonas och det ser ut som att det blir lika mycket i år, om inte ännu värre.

 

Många skogar brinner dock regelbundet och mer eller mindre naturligt världen över. De är många gånger anpassade för det och sådana skogsekosystem finner vi både här i våra boreala trakter och i tropiska skogsområden. På sina håll har människan faktiskt blivit så pass effektiv i att bekämpa dessa bränder att det blivit ett problem för en mängd arter och egentligen även för dessa brandekosystems hela stabilitet. Vissa typer av frön behöver till exempel extrem värme för att kunna gro och vissa insekter kan bara föryngra sig i brända områden. Sådana arter blir nu allt mer sällsynta. Sverige är faktiskt just ett sådant område där delar av skogen kontinuerligt har brunnit, men där vi nu är nästan är helt befriade från bränder.

 

Eldhärjad regnskog i Madagaskar. Foto: John E. Newby / WWF

Bränder på fel ställen

 

Globalt sett har vi under hela 1900-talet sett en minskning av skogs- och markbränder och det har varit en stadigt krympande trend neråt. Runt 2% av jordens landyta har varje år brunnit. Men den senaste tiden finns det nu mycket som pekar åt att bränderna ökar igen. Framförallt ser vi att det brinner på fel ställen eller att bränderna blir intensivare. Med fel ställen menar jag att vi ser ökande bränder i mycket våta områden, som just regnskogarna i Amazonas eller på Borneo. Alltså områden och skogar som egentligen aldrig tidigare har brunnit, eller i vilket fall extremt sällan.

 

Här blir bränderna förödande för växt och djurliv. Inte bara det att djur faktiskt brinner upp, likt orangutangerna är det många som inte hinner eller kan fly från lågorna och röken. Det är just det att deras hemmamiljö försvinner som i längden gör att många olika arter inte längre kan fortsätta att leva här eller sprida sig. Det handlar till exempel om att födoväxter försvinner eller att vattensystemen kollapsar och gör miljön torrare.

 

De omfattande bränderna i Australien förra året ledde till att 3 miljarder (!) djur brann upp eller dog i efterdyningarna av bränderna (alltså svält ihjäl eller dog på grund av avsaknaden av skydd och vattensamlingar). Helt ofattbara siffror, och då har man inte ens räknat med insekter och en del andra djurgrupper.

 

Skulden är vår

 

Men varför ser vi nu denna utveckling år efter år? Går det inte att få stopp på den igen?

 

Jo, anledningen till att det brinner mer är såklart att vi människor är inne och mixtrar med dessa skogar och påverkar dem för att på något sätt ge oss en nytta vi inte har av dem naturligt. I våra svenska skogar vill vi ha produktiva virkesproducerande skogar och i en sådan kan såklart inte träden brinna upp.

 

I Amazonas behöver människor odlings- och betesmark för försörja sig under de premisser som nu råder. Hela 75% av skogsbränderna globalt sett är idag drivna av mänsklig påverkan, vi är alltså i högsta grad ansvariga för att det brinner.

 

Det vi i princip gör är att orsaka avskogning och skogsförstörelse. Vi tar helt enkelt bort skog, och det görs många gånger enklast med hjälp av eld som sedan sprider sig. Eller så glesar vi ut och skadar skogen för mycket i jakten på värdefullt timmer. Denna utglesning bidrar till att fukten inte kan bevaras i skogen och det innebär mer döda, torra löv och grenar som lätt tar eld.

 

Till detta kommer sedan klimatförändringarna och förstärker det hela med ett varmare och torrare klimat. Allt detta tillsammans är det som driver de nu ökande bränderna vi ser på global nivå.

 

Välmående regnskog i Madagaskar. Foto: Andy Isaacson / WWF-US

Långt ifrån hopplöst

 

Men det finns också ett hopp om lösning när vi ser hur bränderna sprider sig och där de tar riktig fart. Främst brinner det som sagt i påverkade och utglesade skogar, medan det brinner som minst i skyddade och opåverkade skogar. Ju mer intakt och fuktig en regnskog är desto större motståndskraft har den mot lågorna.

 

Så, låt oss därför ta krafttag och verkligen se till att vi bevarar den skog som finns kvar som ett sätt att också hålla bränderna nere! Även att återplantera naturliga arter i redan förstörda områden kan också vara en lösning för att återskapa dessa fuktiga ekosystem. Ju mer riktig skog vi har desto mindre bränder kommer vi att få se.

 

”Traditioner är till för att brytas” finns det en del som säger. Det kan man såklart tycka olika om, men för den årliga hösttraditionen med bränder i skogen måste det få vara sant. Låt oss bryta den! Nu! Att bevara regnskogen är ett effektivt sätt att stoppa bränderna.

Lämna en kommentar