Den största av dem alla

Tiger, Indien. Foto: Vivek R. Sinha / WWF

Lejon, lodjur, snöleopard, jaguar, puma, trädleopard, pallaskatt, leopardkatt, ozelot, gepard, cerval, fiskarkatt, rostfläckig katt – av alla vilda kattarter på vår jord som minst är 40 stycken, är tigern den största av dem alla.

 

Tigern, detta magnifika och kraftfulla djur, är en toppredator som formar de vidsträckta landskap de lever i. Tigern har lyckats anpassa sig till en stor variation av olika miljöer som grässlätter, mangroveskogar, tropiska skogar och även snötäckta berg och skogar.

 

Trots sina många styrkor är tigern sårbar. Från att ha varit runt 100 000 vilda tigrar i början av 1900-talet uppskattades det att det år 2010 bara fanns ca 3200 kvar. Men det är inte bara det minskade antalet som är oroande utan också att tigrarna idag bara finns i 6 procent av deras forna utbredningsområde.

 

Hur har vi kunnat låta detta hända?

Vi människor har utan att tänka efter omvandlat deras skogar och gräsmarker till sterila monokulturer som oljepalmsplantager eller bomullsodlingar. Vi har också byggt nya samhällen, vägar och dammar som trängt undan tigrarna.

 

Dessutom fortsätter efterfrågan på tigerdelar som skinn, klor, tänder ben och tigervin! Den illegala handeln med vilda djur och växter är en enorm utmaning att tackla och utgör faktiskt världens fjärde största olagliga handel, efter handel med vapen, droger och människosmuggling.

 

När det finns så få vilda tigrar kvar, har också andra stora katter som snöleoparden, lejon, jaguaren hamnat i skottgluggen så här gäller det att stoppa efterfrågan innan den eskalerar.

 

Tiger med ungar. Foto: Anuradha Marwah / WWF-Sweden

På uppgång igen?

Idag finns det vilda tigrar i ungefär 10 länder, Ryssland, Kina, Indien, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Indonesien och Malaysia. Och för första gången har antalet vilda tigrar börjat öka igen! År 2010 kom ledarna i tigerländerna överens om att dubbla antalet vilda tigrarna till över 6000 till år 2022 när det är tigerns år nästa gång enligt den kinesiska kalendern. Det har gett resultat och i dag finns det runt 3900 vilda tigrar, med majoriteten av dem i Indien. Men även Nepal, Bhutan och Ryssland har lyckats riktigt bra med att skydda och öka antalet vilda tigrar.

 

Singye Wangmo är ranger i Bhutan. Foto: Simon Rawles / WWF-UK

Men det är en tuff kamp för att rädda tigrarna. Det är mycket som behöver göras och många människor kämpar hårt varje dag för att se till att tigrarna har tillräckligt med utrymme att leva på och tillräckligt med bytesdjur att leva av, att det finns korridorer de kan vandra genom till skyddade områden, att stoppa tjuvjakten och efterfrågan på tigerdelar samt att minska konflikter mellan tigrar och människa. Dessutom pågår ständigt försök att påverka regeringar och myndigheter att ta sitt ansvar för att rädda tigrarna och naturen.

 

Sista tigern som sågs i Kambodja 2007. Foto: Cambodia WWF / FA

Tufft läge i Sydostasien

Men det är inte i alla länder det går lika bra för tigern.

Förutom att vilda tigrar inte längre finns i Vietnam, Kambodja och Laos är det också riktigt allvarligt för tigrarna i Indonesien, men kanske framförallt i Malaysia.

 

Skogarna i Sydostasien håller just nu på att tömmas på alla djur som elefanter, sköldpaddor, fåglar, björnar, apor, myrkottar. Hela den biologiska mångfalden står på spel! Det som ligger bakom är en stor efterfrågan på viltkött och olika delar från djur att ha som smycken eller husdjur.

 

Den mest använda och effektivaste metod som används för att tömma skogarna är snaror.
Snaror som förut gjordes av naturligt material som rotting försvann efter ett tag, görs nu av stål- eller nylontråd som finns kvar i åratal i skogarna. Snaror är också billiga att tillverka och snabba att tillverka. Snaror är svåra att upptäcka och antalet gör att parkvakter i skyddade områden ofta inte har en chans att hitta och förstöra dem.

 

På 1950-talet kan Malaysia ha haft så många som 3000 vilda tigrar. De bästa bevisen tyder emellertid på att det finns färre än två hundra individer kvar idag. Till stor del på grund av snaror som dödar både tigrarna och dess bytesdjur. Vilket är samma anledning till att tigrar inte setts till i Laos sedan 2013.

 

Det hemska med snaror är att det oftast innebär en långsam och plågsam död för djuren som fastnar. Om de skulle lyckas ta sig loss kan det ändå betyda att de dör av infekterade sår eller skador som gör att de inte kan skaffa mat.

 

De djur som ändå räddas av parkvakter och lyckas komma till rehabiliteringscentra kan om de har tur sättas ut i det vilda igen. Det vill säga om de inte har för stora skador och att det faktiskt finns kvar områden att sätta ut dem igen. Om en tjuvjägare lyckas fånga en levande tiger är det stor risk att den hamnar i en så kallad tigerfarm där man föder upp tigrar för att sedan sälja illegalt. En vild tiger är alltid mer värd en uppfödd tiger. Det uppskattas att det kan finns så många som 200 olika tigerfarmar i Asien med över 8000 tigrar

 

I länder som Indien och Ryssland har tigrar bland annat flyttats för att få tillbaka dem till områden där de tidigare funnits och nu pågår också spännande arbete för att återintroducera tigrarna till två länder där de tyvärr redan jagats ut, Kazakstan och Kambodja.

 

Munkar studerar konstverk med tiger i Bhutan. Foto: Emmanuel Rondeau / WWF-UK

Räddar vi tigrarna räddar vi så mycket mer!

Tigrar har stor kulturell och historisk betydelse men framförallt är de avgörande för de ekosystem som de lever i och därmed för den biologiska mångfalden.

 

Tigrarna håller populationer av bytesarter i kontroll, vilket i sin tur upprätthåller balansen mellan växtätare och den vegetation de äter av. Balanserade ekosystem är inte bara viktiga för djurlivet utan också för människor. Vi människor är beroende av skogar, oavsett om det är direkt för vår försörjning eller indirekt för mat och produkter som vi använder varje dag. Nu när effekterna av klimatförändringarna blir tydligare blir också naturliga skogar allt viktigare. De tillhandahåller ren luft och hjälper till att reglera vattenflöden och klimatet för att begränsa torka och stormar.

 

Så räddar vi de vilda tigrarna hjälper det också att skydda tusentals andra arter och skapar värde för miljoner människor i Asien.

 

 

Räddar vi tigern räddar vi så mycket mer!

 

Läs mer och stöd WWFs arbete för tigern

 

 

 

Lämna en kommentar