Floddelfinernas öde ligger i våra händer

Fiskare återför delfin till Tapajósfloden. Foto: Adriano Gambarini/WWF-Brasil.
Delfiner och tumlare förknippas vanligtvis med våra hav, men det finns ett fåtal arter som lever helt eller delvis i sötvatten. Den rosa Amazondelfinen samt tucuxin lever i två av Sydamerikas största floder, Orinoco och Amazonfloden, och i Asien finner vi Irrawaddydelfinen, Gangesdelfinen samt den asiatiska tumlaren.

 

Tyvärr har dessa djur länge fått lida konsekvenserna av mänsklig framfart, och alla dessa fem arter är nu hotade eller akut hotade. En art har redan gått förlorad helt – den asiatiska floddelfinen (även kallad Baiji) som levde i Yangtzefloden i Kina. I slutet på 1990-talet fanns bara drygt 10 individer kvar och 2002 var sista gången arten sågs överhuvudtaget.
Delfinerna fastnar som bifångst i fiskenät och drunknar. Foto: Thomas Cristofoletti / WWF-UK
De främsta hoten mot floddelfiner kommer från ett ohållbart och ofta illegalt fiske, en explosionsartad tillväxt av vattenkraftsdammar och annan infrastruktur, samt föroreningar och gifter från t.ex. jordbruk och gruvindustri. Delfinerna fastnar som bifångst i fiskenät och drunknar, deras livsmiljöer fragmenteras av dammarna och föroreningarna påverkar inte bara delfinerna, utan allt liv i och omkring vattendragen.

 

Mekongflodens sista floddelfiner

I februari 2018 reste jag till Kratie-provinsen i nordöstra Kambodja för att besöka ett av WWFs projekt i landskapet Mekong Flooded Forests. Området är ett av landets minst utvecklade, och här lever en ofta fattig lokalbefolkning av småskaligt skogsbruk och fiske i små samhällen utmed floden. Tyvärr är området hårt drabbat av utbredd skogsskövling och illegalt fiske, och tillgången till rent vatten är högst bristfällig.

 

I området lever också Mekongflodens sista floddelfiner. Historiskt sett fanns Irrawaddydelfiner i hela nedre delen av floden, från södra Laos till Mekongdeltat i Vietnam, och i många av flodens biflöden. Idag finns bara en isolerad population kvar längs en ca 20 mil lång sträcka av floden från staden Kratie upp till gränsen mot Laos.

 

Populationen är en av de mest välstuderade delfinpopulationerna i Asien och sedan slutet på 90-talet har forskare, i samarbete med WWF och lokala myndigheter, studerat hur antalet individer förändrats över tid. Tyvärr visade resultaten länge en konstant nedgång. 1997 uppskattades antalet delfiner till 200, men 2015 hade populationen rasat till cirka 80.

 

Men den negativa trenden kan nu äntligen ha vänt! Den senaste inventeringen som utfördes 2017 visade på en ökning på 15% – från 80 till 92 individer. Dödligheten hade gått ned, samtidigt som fler ungar överlevt. I år utförs en ny inventering och jag inväntar med stor förväntan dess resultat.

 

Goda samarbeten ger resultat!

Bakom de positiva resultaten ligger ett långt och framgångsrikt samarbete mellan WWF, myndigheter, turistnäring och lokalbefolkning. Tillsammans har man tagit krafttag mot tjuvfisket och samlat in enorma mängder av illegala fiskenät. Många lokalinvånare är engagerade i detta arbete och en del är nu anställda för att patrullera floden eller ta ut turister med båt för att se delfinerna.

 

Flodtur med lokala guider. Foto: Malin W
Under min resa fick jag förmånen att åka ut på floden tillsammans med en av dessa lokala guider. Det var otroligt häftigt att på håll få se några av delfinerna. En av dem utförde till och med ett av Irrawaddydelfinens karakteristiska beteenden – att spotta! Men kanske ännu mer inspirerande var att höra guiden så engagerat prata om sina akut hotade vattenlevande grannar och hur viktigt det är för lokalbefolkningen att de skyddas. För dem är Irrawaddydelfinen en magisk varelse som har stor kulturell betydelse.

 

För bara en vecka sedan firade man den årliga River Dolphin Day i Kratie, med en rad olika aktiviteter såsom konserter, utställningar, ett maraton, trädplantering och såklart delfinskådning. Intresset var rekordstort och hela 40,000 personer deltog. Med endast 92 delfiner kvar i Mekong är det 430 personer per delfin!

 

WWF satsar globalt

Nyligen lanserade WWF ett globalt initiativ för att bevara världens floddelfiner. Initiativet inkluderar WWF kontor i 13 länder, och arbetet kommer att ske i alla de områden där floddelfinerna lever. Den övergripande visionen är ambitiös men inte orimlig; 2030 kommer vi att ha stoppat nedgången av floddelfinpopulationer i Asien och Sydamerika och kommer att ha återställt och fördubblat de mest drabbade populationerna.

 

Jag hoppas innerligt att allt hårt arbete som WWF, andra organisationer, myndigheter, samhällen och engagerade individer fortsätter att ge resultat, och att alla fem kvarvarande arter av floddelfiner kan bevaras. Men det bygger på att vi människor lyckas skapa en hållbar framtid som inte skadar vår natur och vårdar de naturresurser som både vi och delfinerna är så beroende av. Floddelfinernas öde ligger i våra händer!

Lämna en kommentar