Hopp och möjligheter

En av alla nyupptäckta arter: En liten padda med skarpa horn har fått sitt namn efter en alv eftersom den upptäcktes i en dimmig, bergig, mossa i ”Alvskogen”i Vietnam. Paddans livsmiljö och ögonlock gör att den kallas paddan från Midgård. Foto: WWF

Dagen före Lucia lystes upp av fantastiska nyheter: hela 157 nya arter har upptäckts i Mekongområdet, alltså i Vietnam, Kambodja, Laos, Thailand och Myanmar. WWFs rapport om upptäckterna listar tre däggdjur, 14 groddjur, 23 fiskar, 26 reptiler och 91 nya växter. Några av dessa nyupptäckta arter är en gibbonapa som fått namnet Skywalker, en pannkaksformad mal, en fladdermus med guldfärgat hår och en padda med skarpa horn.

Dessa fantasieggande arter visar hur ofattbart rik naturen fortfarande är. Men de är också en påminnelse om vad vi förlorar i accelererande takt. Hur många ännu oupptäckta arter försvinner, utan vår vetskap, när regnskogar skövlas, haven fiskas ut och allt fler livsmiljöer trängs undan?

För naturen krymper snabbt. WWFs Living Planet Report kom i oktober och blottlade skrämmande siffror: på bara drygt fyrtio år har världens bestånd av ryggradsdjur minskat med i snitt sextio procent. Allt talar för att det ser minst lika illa ut i andra djurgrupper vilket alltså pekar mot att vi har förlorat över hälften av världens vilda djurliv sedan 1970-talet. Forskare talar om att vi kan vara på väg mot det sjätte massutdöendet – det femte var när dinosaurierna dog. Den här gången är det vi människor som är orsaken, och den främsta anledningen är helt enkelt att naturen inte längre får plats.

 

Living Planet Report 2018

Det här är en utveckling som på sikt hotar även vår egen överlevnad. Det som är svårt att förstå är hur det kunnat få gå så långt utan att förlusterna uppmärksammats. Därför är genomslaget för Living Planet Report så viktigt och så glädjande. Rapporten fick massiv uppmärksamhet i media, på nyhetsplats, ledarsidor, i krönikor, till och med på kultursidor. WWF har lyckats öppna både allmänhetens och beslutsfattares ögon för de bortglömda förlusterna av biologisk mångfald. Det är ett arbete vi kommer att fortsätta med på högsta växel. Vårt sätt att leva är ohållbart för både klimatet och ekosystemen, som vi alla är beroende av för vår överlevnad. Så istället för att fråga oss vad naturvård och klimatomställning får kosta, borde vi vända på resonemangen. Vad kostar det att inte satsa på naturvård och klimatarbete?

 

För att lyckas att bevara djur och natur måste WWF jobba brett, använda alla verktyg i verktygslådan. Att påverka beslutsfattare inom politik, näringsliv, städer och kommuner är minst lika viktigt som att jobba ute i fält med att skydda djur och natur. I slutet av november hölls FN-mötet Convention on Biological Diversity i Egypten. Ett möte som sätter mål för biologisk mångfald på ett sätt som liknar det vi har för Agenda 2030. WWF var på plats för att förmå ländernas regeringar att agera genom ambitiösa mål för att vända den negativa trenden.

 

WWF är en organisation som verkligen har förmågan att föra olika parter till bordet för samtal och överenskommelser. Det finns många exempel på när vi agerar brobryggare och underlättar möjligheterna att hitta lösningar. Jag är stolt över WWFs förmåga att öka samförstånd och underlätta för att parter ska hitta varandra i viktiga beslut för framtiden.

 

WWF fanns förstås också på plats vid FNs viktiga klimatmötet i Katowice i Polen. Förhandlingarna var som bekant svåra. WWF deltog i en rad centrala diskussioner och vårt viktiga stadsarbete uppmärksammades. Urbaniseringen är en stark global trend. Idag bor över hälften av jordens invånare i städer och inom några årtionden beräknas 70 procent av världens befolkning vara stadsbor. Städer uppvisar en alltmer växande miljöbelastning och står redan idag för över 70 procent av de globala koldioxidutsläppen. Samtidigt rymmer staden stora möjligheter och WWFs ambitiösa arbete med hållbara städer engagerar stadsbor över hela världen. På mötet i Katowice lade klimatpanelen IPCC fram en rapport om just städer.

 

Under min jul och nyårsledighet finns tid till reflektion. När jag ser tillbaka på denna intensiva höst känner jag mig hoppfull och beslutsam, trots de stora utmaningar vi står inför. Vår planet är en fantastisk skatt som är i akut behov av vårt skydd och stöd. WWFs uppdrag är nu viktigare än någonsin. Vi kommer att kämpa med alla våra krafter för att vända den destruktiva utvecklingen när vi går in i det nya året. Vi är inte ensamma – det engagemang vi möter ute hos allmänhet, företag, kommuner och beslutsfattare ger en enorm energi.

 

Tack alla som kämpar med oss!

Lämna en kommentar