Kvinnors kraft kan rädda haven

Vilken kraft och styrka och jag får en enorm positiv känsla när jag sitter på ett av WWF:s sidoevent som anordnas tillsammans med många andra organisationer från önationerna i Stilla Havet. ”Healers of our Ocean” sticker ut för här berättar enskilda kvinnor om sin kamp för att rädda haven. Här på mötet pratar man ofta övergripande om haven och diskuterar lösningar på generell nivå, men så plötsligt är man nere med blötta fötter i havet och äntligen hamnar man bland levande människor som berättar från sitt dagliga liv med berättelser från verkligheten.

Haven är otroligt viktiga för matförsörjning för hundratals miljoner människor men även som en röd tråd i kultur och tradition. Rinda Melsen som har organiserat kvinnor på Solomon Island, en ögrupp nordost om Australien. Hon berättar att trots kvinnorna är de som tar hand om fångad fisk och säljer den vidare, samtidigt sköter hem och barn är det männen som tar alla beslut som rör fiskeförvaltning. Rinda har lyckats vända denna trend och kvinnor har gått samman och med egna sparpengar startat företag som ger en mer stabil inkomst till familjen. Men för att trygga inkomsten på lång sikt måste även miljön skyddas där fisken lever. Därför driver dessa kvinnor projekt för att återplantera mangrove, skapa lokala marina reservat men även övervaka hur det går med olika bestånd av fisk och krabbor som är basen för inkomsterna. Det gäller att stoppa eller minska fångsterna om populationen minskar.

Studier visar att kvinnor arbetar bättre i grupp än män och har ofta ett långsiktigt perspektiv. Bolag där kvinnor leder har i genomsnitt en högre vinst än i bolag som män driver. Det är skrämmande att kvinnors potential ska behövas lyftas separat på ett FN-möte med hundratals sidoevent – det borde genomsyra hela mötet. Ett av budskapen från mötet är att det är viktigt att lyfta kvinnors initiativ för genom att visa att det går att förändra kommer yngre kvinnor se att det är möjligt och då kan det ta fart på riktigt. https://www.sprep.org/biodiversity-ecosystems-management/women-leading-ocean-action

Sveriges politik ska med nuvarande regeringen föras med en feministisk syn och mötet sattes igång av miljöminister Karolina Skog som skapade rätta känslan. WWF anser att det behövs internationella fonder för att stödja kvinnor och ungdomar som vill förvalta haven på ett uthålligt sätt. Här kan biståndspengar vara en möjlighet.

 

/ Tom Arnbom

Lämna en kommentar